ANKO roept overheid op tot noodmaatregelen

‹ Terug naar overzicht
Geplaatst op:
Het coronavirus heeft ook op de kappersbranche een grote impact. Noord-Brabant is op dit moment het zwaarst getroffen. De eerste kapsalons zijn daar gesloten doordat de eigenaar of de personeelsleden het coronavirus hebben of in contact zijn geweest met mensen die het virus hebben. Dit is een dramatische ontwikkeling voor deze bedrijven. Maar ook kapsalons die nog open zijn en kapsalons in de rest van het land voelen de gevolgen van het virus. Klanten blijven weg, met omzetverlies tot gevolg.

De consequenties van het virus en de verspreiding ervan zijn voor de kappersbranche enorm. Gedurende een bepaalde periode je bedrijf te moeten sluiten, heeft enorme financiële consequenties. Gevolgen, die deze ondernemers niet alleen kunnen en mogen dragen.

De overheid heeft al noodmaatregelen genomen, zoals de regeling werktijdverkorting, en daar komen ongetwijfeld nog maatregelen bij. De ANKO pleit met name voor een noodfonds voor kleine ondernemers. Daarnaast willen wij een zo kort mogelijke wachttijd voor de al ingestelde en toekomstige regelingen en een snelle uitbetaling aan de getroffenen. Deze kleine ondernemers kunnen een tijdelijke inkomstenderving gezien hun zeer beperkte marges en buffers niet lang dragen.

Krachten bundelen

De kappersbranche wordt zwaar getroffen, maar dat geldt ook voor andere kleine ondernemers, zeker binnen de detailhandel. De ANKO trekt samen op met MKB Nederland en VNO/NCW om de roep om maatregelen kracht bij te zetten. We wachten in spanning af.