Productnieuws

Bibi de Vries vertrekt

In een bijzondere bestuursvergadering heeft Bibi de Vries op maandag 19 maart 2007 aangekondigd dat zij met onmiddellijke ingang haar functie als voorzitter van de Koninklijke Algemene Kappersorganisatie (ANKO) neerlegt. Vice-voorzitter Chris Boerland neemt als waarnemend voorzitter haar taken over totdat de Algemene Ledenvergadering op 21 mei zal beslissen over de definitieve opvolging.Bibi de Vries geeft aan dat haar nieuwe functie als directeur bij Achmea Corporate Relations alle aandacht en tijd vraagt en qua tijdsbesteding niet te combineren is met het intensieve voorzitterschap van een brancheorganisatie. De Vries: “Ik kan de Anko niet meer de tijd geven die het verdient. En dat kan natuurlijk niet, zeker gelet op de vele belangrijke ontwikkelingen en aandachtspunten die in de kappersbranche aan de orde zijn. Het bestuur betreurt het vertrek, maar heeft begrip voor de beslissing en zal onder leiding van waarnemend voorzitter Chris Boerland onverkort vasthouden aan het ingezette beleid en op dezelfde koers verdergaan. (bron: Anko)