De door de Abonnee aan BDUvakmedia verstrekte gegevens worden opgenomen in een gegevensbestand, dat wordt aangewend voor administratieve doeleinden alsmede voor het inlichten van de Abonnee over relevante diensten en producten van BDUvakmedia en door zorgvuldig geselecteerde derden, een en ander geschiedt in overeenstemming met de bepalingen van de Wet bescherming persoonsgegevens. Tegen de verstrekking van gegevens aan derden kan de Abonnee schriftelijk bezwaar maken.