Nieuws

Uitkeringsregeling

Het kabinet komt met een publieke uitkeringsregeling voor zwangerschaps- en bevallingsverlof voor zelfstandigen. Vrouwelijke zelfstandigen krijgen 16 weken recht op een uitkering. De hoogte van de uitkering hangt af van de inkomsten van de zelfstandige in het voorafgaande jaar en bedraagt maximaal het wettelijk minimumloon. De regeling wordt uit algemene middelen betaald. Vrouwelijke zelfstandigen hoeven dus geen aparte premie te betalen. Het kabinet vindt deze nieuwe publieke uitkeringsregeling om verschillende redenen wenselijk. Ten eerste bestaat het risico dat niet-verzekerde vrouwen zo lang mogelijk doorwerken tot de bevalling en zo snel mogelijk weer starten na de bevalling. Dan kan ten koste gaan van de gezondheid van moeder en kind. Daarnaast komt het kabinet met deze regeling tegemoet aan de wens van de Tweede Kamer en de Commissie Gelijke Behandeling. De regeling wordt opgenomen in de wet Arbeid en zorg. Dit betekent dat een wetswijziging noodzakelijk is. Naar verwachting gaat de regeling in de tweede helft van 2008 in. Het Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen (UWV) zal de regeling uitvoeren. (Bron: Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid)