Nieuws

Onderwijscongres 'De Inspiratie'

Om alle betrokkenen voor te bereiden op het competentiegerichte beroepsonderwijs, om mbo-leerlingen praktijkgericht op te leiden, organiseert KOC Nederland het kenniscentrum van de uiterlijke verzorging - op donderdag 29 maart aanstaande in 't Spant in Bussum een onderwijscongres met als thema 'De Inspiratie'. Dit groots opgezette congres is zowel bedoeld voor praktijkopleiders van erkende leerbedrijven als voor directeuren, coördinatoren en docenten van mbo- en vmbo-scholen. Het congres begint met een plenaire sessie in de vorm van een 'kort geding' tegen 'het nieuwe leren', zoals het competentiegerichte beroepsonderwijs ook wel genoemd wordt. Onder leiding van 'rechter' Niko Persoon - in het dagelijkse leven algemeen directeur van KOC Nederland - zullen aanklager en verdediger voor- en tegenstanders van 'Het nieuwe leren' als getuige oproepen. Op basis van de slotpleidooien zal een jury, bestaande uit congresdeelnemers, een uiteindelijk oordeel vellen over de komende vernieuwingen in het beroepsonderwijs. Er zijn bovendien maar liefst 18 verschillende workshops en presentaties, over o.a. de organisatorische aspecten van competentiegericht opleiden, toetsen en examens, de kwaliteit van leren in de praktijk en de hierop afgestemde leermiddelen, het effectieve coachen van zowel praktijkopleiders als leerlingen, alsmede de verwachte vaardigheden van docenten en praktijkopleiders in het nieuwe onderwijssysteem. De dag wordt afgesloten met een veelbelovende slotpresentatie met de titel 'Generatie Einstein'. Het intrigerende thema van deze afsluitende plenaire sessie is 'De jeugd van tegenwoordig, een gebruiksaanwijzing voor een nieuwe generatie' een onderwerp waarover tijdens de afsluitende borrel ongetwijfeld nog ruimschoots zal worden nagepraat. Voor meer informatie: KOC, http://www.koc.nl