Nieuws

Veiligheid haarkleurmiddelen

De Nederlandse Cosmetica Vereniging heeft kennis genomen van berichten in de media die spreken over een studie door de Europese Commissie aangaande haarkleurmiddelen. Deze studie is door de Europese Commissie nog niet vrijgegeven. Een gedetailleerde reactie is daarom op dit moment nog niet mogelijk. Haarkleurmiddelen behoren tot de meest onderzochte en op veiligheid geteste consumentenproducten in de huidige markt, wanneer aangebracht volgens de instructies. De cosmetica-industrie doet er alles aan om de veiligheid van haarkleuringen te waarborgen. Ook de Europese Unie wil dat alle kleurstoffen die nu worden gebruikt voor haarkleuringen grondig door het SCCP zijn onderzocht, om de veiligheid ervan te waarborgen. Zoals ieder product dat regelmatig wordt gebruikt kan ook haarkleuring, ondanks dat het uitvoerig is onderzocht op huidverdraagzaamheid, een allergische reactie veroorzaken. Wanneer een huidreactie optreedt, kan verder contact met het product het beste worden vermeden. Bovendien is van belang dat de huidreactie door een deskundige wordt onderzocht. Om de gevolgen van allergische reacties te verkleinen, is het altijd raadzaam een gevoeligheidstest te doen 48 uur vóór het aanbrengen van het product in het haar. Om veilig gebruik te garanderen, hebben cosmeticafabrikanten dit dan ook aangegeven op de gebruiksaanwijzing van deze producten. De cosmetica-industrie steunt de Europese Commissie bij het reguleren van het gebruik van ingrediënten in haarkleuringen en zal meewerken aan het in stand houden van de hoge veiligheidsstandaarden die gelden voor haarkleurproducten, om het consumentenvertrouwen nog verder te versterken. Voor meer informatie: Nederlandse Cosmetica Vereniging: tel. 030-6049480, www.ncv-cosmetica.nl (bron: Nederlandse Cosmetica Vereniging)