Nieuws

Verlaging bestemmingsheffing

De commissie Gezamenlijke Nederlandse Kappers (GNK) heeft op 15 augustus overeenstemming bereikt over een verdere verlaging van de jaarlijkse bestemmingsheffing voor het Hoofdbedrijfschap Ambachten. De Koninklijke Algemene Nederlandse Kappersorganisatie (ANKO) nam het initiatief hiertoe. Het HBA-bestuur moet het besluit nog formeel bevestigen. Kappers mogen voor het jaar 2007 rekenen op een verlaging van ongeveer 36,5 procent op deze jaarlijkse heffing. Voor het jaar 2006 was al een verlaging overeengekomen van 25 procent. Dat betekent dat in twee jaar tijd de bestemmingsheffing voor kappers meer dan gehalveerd is. De nieuwe bestemmingsheffing bedraagt per vestiging, of per onderneming als het bedrijf niet in een vestiging wordt uitgeoefend: * ¤107 voor een onderneming met 0 of 1 werkzame persoon (was ¤170); * ¤143 voor ondernemingen met 2 of meer werkzame personen (was ¤225). ANKO-leden hebben recht op een extra korting in het kader van de georganiseerdenaftrek. De ondernemersorganisatie ANKO heeft met name op deze verdere verlaging aangedrongen omdat vanwege de beëindiging van diverse activiteiten rond het arboconvenant daarvoor geen middelen meer nodig zijn. De in de afgelopen jaren opgebouwde reserve is bovendien dermate groot dat eerder overeengekomen activiteiten (o.a. voor arbo, promotiecampagnes, instroombevordering en brancheprojecten) onverminderd kunnen worden uitgevoerd. Voor collectieve reclame is zelfs een budgettoename met 25 procent realiseerbaar met ingang van het komende jaar. (bron: ANKO)