Nieuws

Minder faillissementen en schuldsaneringen

In het eerste halfjaar van 2008 werden 3.165 faillissementen uitgesproken, tegen 3.965 faillissementen in het eerste halfjaar van 2007 (min 20 procent). Daarnaast maakten 5.077 particulieren en ondernemers met een eenmanszaak gebruik van de schuldsaneringsregeling ( in circa 25 procent van de schuldsaneringen gaat het om ondernemers met een eenmanszaak), tegen 8.264 in de eerste helft van 2007 (min 38 procent). Naar het zich laat aanzien zal het jaar 2008 eindigen met circa 6.600 faillissementen en circa 11.000 schuldsaneringen. Zoals mocht worden verwacht zet de dalende trend zich voort: het aantal faillissementen is zeer redelijk gedaald als gevolg van een verbeterde economie waarvan ook de zwakkere ondernemers profiteren. Recent onderzoek heeft aangetoond dat de bloeiende economie niet leidt tot een verbeterde kwaliteit van het ondernemerschap. Echter, de vele, met name kleinere en startende bedrijven zonder reserves lopen nu minder gevaar snel failliet te worden verklaard. (Bron: Gradydon, 2 juli 2008)