Nieuws

MKB heeft serviceverlening hoog in het vaandel

Serviceverlening en kostenoptimalisering zijn de belangrijkste elementen in de bedrijfsstrategiën van het midden- en kleinbedrijf. Om binnen steeds dynamischer concurrentieomgevingen goed te kunnen functioneren, legt ongeveer de helft van de MKB-ondernemers in hun bedrijfsstrategie tevens de nadruk op marketingactiviteiten of vernieuwing van producten, diensten of bedrijfsprocessen. He EIM heeft gemeten welke accenten MKB-bedrijven leggen in hun strategie in 2008. Daarbij worden vier vormen van strategie onderscheiden: het bieden van uitstekende service aan klanten, kostenoptimalisering, marketing-activiteiten om nieuwe klanten te werven en vernieuwing van producten, diensten of bedrijfsprocessen. Zowel ondernemers in het kleinbedrijf (93%) als in het middenbedrijf (97%) leggen de meeste nadruk op het bieden van uitstekende service aan klanten. Daarnaast vormt kostenoptimalisering een belangrijke strategische doelstelling, hoewel hierop meer nadruk wordt gelegd door het middenbedrijf (83%) dan door het kleinbedrijf (72%). MKB-ondernemers binnen consumentgerichte sectoren, zoals in de handel (60%) en horeca (52%) leggen meer nadruk op marketingsactiviteiten. Dat consumentgerichte sectoren als handel en horeca meer nadruk leggen op marketingsactiviteiten heeft te maken met het feit dat in een consumentenmarkt meer marktbewerking nodig is om onderscheidend te zijn ten opzichte van de concurrentie. Dit in tegenstelling tot bijvoorbeeld de bouw- en transportsector die de minste nadruk op marketingsactiviteiten hebben gelegd. (bron: HBA)