Nieuws

Ledenvergadering

Onlangs vond de Algemene Ledenvergadering (ALV) van de Koninklijke ANKO plaats in het Hilton Royal Parc in Soestduinen. De ALV stemde in met het ontslaan van bestuurslid André Snellen, benoemde Chris Boerland tot voorzitter en Richard Koffijberg tot vice-voorzitter. Tevens werd de jaarrekening 2007 goedgekeurd. Het bestuur heeft aangegeven het besluit tot ontslag van André Snellen te heroverwegen, wanneer de ANKO en Wave International (Cosmo, Team en Hairmaxx kapsalons) alsnog overeenstemming bereiken over de toetreding tot de ANKO.