Nieuws

Kwaliteitsonderzoek

Onlangs overhandigde Niko Persoon, directeur van KOC Nederland het rapport 'Kom eens vaker langs', aan Theo van der Donk, voorzitter van de bedrijfstakgroep uiterlijke verzorging van de MBO-raad. Rode draad in het rapport, dat een kwaliteitsadvies is aan de achterban van Van der Donk, is dat MBO-scholen een zes scoren voor hun contact met de leerbedrijven. Aanleiding voor het onderzoek waren negatieve signalen die KOC bereikten vanuit de erkende leerbedrijven over het contact met de scholen. Het rapport geeft een openhartige en informatieve kijk op de verbeterpunten in de communicatie tussen scholen en leerbedrijven en is een eerste aanzet tot een betere samenwerking in de driehoek kenniscentrum, onderwijs en bedrijfsleven. KOC Nederland, tel. 030-6071000, www.koc.nl