Nieuws

Vervolg CAO-onderhandelingen

Op 28 januari hebben er voor de 6e keer CAO-onderhandelingen plaatsgevonden. Er is nog geen CAO-akkoord bereikt. Wel is er in goede harmonie uitgebreid onderhandeld. Ondanks het feit dat de onderhandelingen in een goede sfeer verlopen, hebben partijen nog niet op alle punten overeenstemming kunnen bereiken. Vooral de stijging van de lonen blijft een lastig onderwerp. Inmiddels zijn partijen wel zo dicht bij elkaar dat zowel de Anko als de vakbonden van mening zijn dat het waarschijnlijk mogelijk is om tot een CAO-akkoord te komen. Om deze reden is besloten nog éénmaal bij elkaar te komen om verder te onderhandelen. Deze volgende onderhandeling vindt plaats op 12 februari 2008. (bron: Anko)