Nieuws

Centraal Registratiekantoor verdwijnt

Het Hoofdbedrijfschap Detailhandel (HBD) verstuurt de heffingsnota's voortaan uit eigen naam. Tot nu toe was het Centraal Registratiekantoor (CRK) de afzender. Voor de ondernemers verandert er verder niets aan de wijze van registratie en de berekeningen van het heffingsbedrag. Bedrijven die ook onder het Hoofdbedrijfschap Ambachten vallen, ontvangen ook in de nieuwe situatie slechts één nota. Het HBD wil een directer contact met de ondernemingen waarvoor zij werkt. Volgens het HBD maken ondernemingen nog onvoldoende gebruik van de informatie en de mogelijkheden tot ondersteuning die het HBD biedt. Zo begeleidt het HBD winkeliersverenigingen bij het verbeteren van de veiligheid en het verhogen van de aantrekkelijkheid van hun winkelgebied. Veel informatie, waaronder actuele branchecijfers en trendinformatie, is gratis beschikbaar op www.hbd.nl. Door zelf de factuur te versturen legt het HBD een directe relatie tussen haar activiteiten voor de detailhandel en wat de ondernemers daarvoor moeten betalen. De informatie over de registratie en de heffingen staat op www.hbd.nl/registratie. Ook de formulieren om adreswijzigingen en andere correcties door te geven zijn daar te downloaden. Het bankrekeningnummer is gewijzigd. Dit staat op de factuur aangegeven. Het nieuwe telefoonnummer voor vragen over de heffing is tel. 070-3385733. Voor algemene vragen over de detailhandel of het opvragen van publicaties is het nummer tel. 070-3385666. (bron HBD)