Nieuws

KOC/Philyra

In het kader van de onderwijswetgeving zal KOC voortaan verder gaan als twee stichtingen: KOC Nederland en Philyra Instituut. KOC zal zich uitsluiteind gaan richten op de wettelijke taken die zij ten behoeve van het ministerie van onderwijs, cultuur en wetenschap uitvoert. Philyra Instituut biedt educatieve producten en diensten aan, die zicht richten op de ontwikkeling en bevordering van het vakmanschap. De huisstijl is aangepast aan de verandering: de logo's staan op zichzelf maar zijn door de kleurstelling wel aan elkaar verbonden. Beide organisaties blijven gevestigd in Nieuwegein, de contactpersonen- en gegevens blijven ook als vanouds. KOC Nederland, www.koc.nl en Philyra, www.philyra.nl