Nieuws

Inning auteursrechten

Het kabinet komt binnenkort met concrete plannen voor een betere controle van organisaties die zich bezig houden met het incasseren van auteursrechten. Ook wil het kabinet dat bedrijven per 1 januari 2009 nog maar één factuur krijgen van alle inningsorganisaties gezamenlijk. Dit heeft minister Hirsch Ballin (Justitie) op 3 januari in Den Haag gezegd tegenover een delegatie van het bedrijfsleven. In perscentrum Nieuwspoort kreeg de minister ruim 10.000 handtekeningen aangeboden van ondernemers die het niet eens zijn met de manier waarop ze worden aangeslagen voor auteursrechten. Ze werden hem overhandigd door VNO-NCW-voorzitter Bernard Wientjes en Jan Meerman, vice-voorzitter van MKB-Nederland. De aanbieding vormde de afsluiting van de actie 'De maat is vol' die beide organisaties samen met verschillende brancheverenigingen de afgelopen maanden gevoerd hebben. Ondernemers vragen het kabinet om een nieuwe toezichtswet, minder innings- en uitvoeringsorganisaties, lagere en transparante tarieven en een efficiënter inningssysteem. Hirsch Ballin zei de actie van de ondernemers te beschouwen als steun voor zijn beleid, dat is gericht op meer efficiency, doelmatigheid en transparantie, aldus de minister. Als het aan Hirsch Ballin ligt, komt er meer controle. De beheerskosten van inningsorganisaties worden straks beter getoetst en eventuele tariefstijgingen moeten eerst aan een toezichthouder worden voorgelegd. Als de organisaties niet zelf besluiten tot meer samenwerking en fusies, kan de minister ze daarbij straks bij wet toe dwingen. Of dat in de toekomst ook zal leiden tot één nieuwe beheersorganisatie, kan de minister nog niet zeggen. (bron: vno-ncw)