Nieuws

Kappers-cao nog niet rond

De derde onderhandelingensronde voor de Kappers-cao heeft niet tot concrete resultaten geleid. Alle onderwerpen zijn aan de orde gekomen, maar van overeenstemming is geen sprake. Partijen streven ernaar nog voor de jaarwisseling een nieuwe cao te kunnen presenteren. (bron: CNV)