Nieuws

CAO nieuws

Op 8 november hebben er voor de tweede keer onderhandelingen plaatsgevonden over een nieuwe CAO voor de kappersbranche. Deze keer is nader ingegaan op een tweetal voorstellen, namelijk flexibeler werken en de pensioenregeling. Zowel de Anko als de bonden hebben hun standpunt over deze beide onderwerpen toegelicht. Er is nog geen overeenstemming bereikt op deze punten. Op 28 november vindt de derde onderhandelingsronde plaats. (bron: Anko)