Wat is het HOI?HOI, Instituut voor Media Auditing is een onafhankelijke organisatie met als doel het publiceren van betrouwbare, onderling vergelijkbare en overzichtelijke oplagecijfers of andere verspreidingsdata van in Nederland verschijnende media. Door het verzamelen, specificeren, controleren en publiceren van oplages per kwartaal levert HOI een belangrijke bijdrage aan de 'accountibility' van reclamebestedingen van adverteerders. Betrouwbare oplagecijfers zijn zeer belangrijk. Enerzijds voor de adverteerders en mediabureaus die hun mediakeuze deels op deze cijfers baseren. Anderzijds voor de uitgeverijen die door betrouwbare en gecontroleerde oplagecijfers aan te leveren een kwaliteitsstempel verwerven waarmee zij zich onderscheiden van vakgenoten. HOI is onafhankelijk en is toegankelijk voor iedere uitgeverij van dagbladen en tijdschriften in Nederland.

Ga naar de website van het HOI: www.hoi-online.nl