BeautyZegels

Extra voordeel voor trouwe abonnees Le Salon!

Voor trouwe abonnees op de vakbladen Esthéticienne, Prof Nail, Visagie, Massage Magazine, VoetVak+ en Le Salon is de nieuwe 1 € beautyzegel een extra voordeel! Abonnees vinden in elke editie op de inhoudspagina een nieuwe BeautyZegel die een waarde van €1,00 vertegenwoordigt. Daarmee kunt u sparen voor vakboeken of andere artikelen uit onze Online Shop op internet. Dus: uitknippen en opplakken, die 1€ BeautyZegels!

Nog geen abonnee op Le Salon? Abonneer nu voordelig! 

Λ

Spaarkaart

De nieuwe 1 € BeautyZegels uit de hierboven genoemde tijdschriften van Koggeschip Vakbladen B.V. dienen te worden uitgeknipt en opgeplakt op de hiervoor bestemde nieuwe spaarkaart. Deze spaarkaart kan gedownload worden door hier te klikken. De nieuwe spaarkaart biedt plaats aan 20 nieuwe 1 € BeautyZegels. Op een spaarkaart mogen de zegels uit de verschillende vakbladen worden geplakt. Wie geabonneerd is op meerdere beauty-uitgaven van Koggeschip Vakbladen, spaart dus extra snel. Onder de spaarkaart zit een bestelformulier. Hierop kunt u de artikelen van uw keuze invullen.

Λ

Oude zegels inruilen

De nieuwe zegel ter waarde van € 1,00 komt vanaf september 2009 in de plaats van de oude zegel van
€ 0,40. U kunt de oude zegels tot einde van het jaar inruilen tegen producten uit de shop voor een tegenwaarde van € 0,40 per oude zegel

Λ

Inwisselen

 

De nieuwe BeautyZegels kunnen uitsluitend worden ingewisseld door abonnees op de vakbladen Esthéticienne, Prof Nail, Visagie, VoetVak+ en/of Le Salon. U hoeft niet door te sparen tot de spaarkaart helemaal vol is. Als u een artikel ter waarde van 24 nieuwe zegels wilt bestellen, kunt u een spaarkaart met daarop 24 nieuwe BeautyZegels insturen. Bij uw bestelling ontvangt u dan meteen een nieuwe spaarkaart. Indien één of meer van de artikelen die op de achterzijde van de spaarkaart zijn vermeld, niet meer leverbaar zijn, kan de spaarder geen levering verlangen en dient een andere keuze gemaakt te worden. Voor het meest actuele aanbod kunt u kijken in de ServiceShop van uw vakblad op internet.

Λ

Bonuszegels

Koggeschip Vakbladen B.V. zal regelmatig speciale acties presenteren, waarmee extra BeautyZegels kunnen worden verdiend. Deze bonuszegels, die los of op een strookje verstrekt worden, gelden als gewone BeautyZegel en vertegenwoordigen dezelfde waarde (nl. € 1,00 per zegel).

Λ

Contante bijbetaling

Als u nog niet voldoende nieuwe BeautyZegels heeft, maar wel alvast een bepaald artikel wilt bestellen, heeft u de mogelijkheid om contant bij te betalen. U stuurt dan uw spaarkaart met bestelling in en krijgt vervolgens een factuur voor het aantal nieuwe zegels dat u tekort komt x € 1,00. Zodra deze factuur betaald is, wordt uw bestelling verstuurd. Voorbeeld: stel u heeft 20 nieuwe BeautyZegels gespaard en u wilt het Handboek voor Permanente Make-Up bestellen, waarvoor u eigenlijk 63 nieuwe zegels (inclusief verzendkosten) nodig heeft. U stuurt dan uw spaarkaart met de 20 zegels op en krijgt vervolgens een factuur voor 43 x € 1,00 = € 43,00. Zodra u dit bedrag betaald heeft, wordt uw bestelling verstuurd.

Λ

Controle

De BeautyZegels zijn niet zonder toestemming van de uitgever overdraagbaar aan derden. Onder 'derden' wordt in dit verband verstaan een collega of abonnee van een van de vakbladen, die op een ander adres is gevestigd dan dat van de oorspronkelijke ontvanger. Dus als u uw abonnement onverhoopt zou opzeggen, mag u de gespaarde BeautyZegels niet cadeau doen aan een collega elders, tenzij u hiervoor vooraf schriftelijk toestemming heeft gevraagd aan de uitgever. Deze clausule geldt natuurlijk niet wanneer u meerdere abonnementen op de beauty-bladen van Koggeschip Vakbladen heeft.

Λ

Voorbehoud

Koggeschip Vakbladen behoudt zich het recht voor om aan de hand van de abonnementen administratie te controleren of het ingestuurde aantal BeautyZegels op rechtmatige wijze verkregen is. Indien het vermoeden van fraude bestaat, zal hierover contact worden opgenomen met de inzender. In het uiterste geval kunnen de ingezonden zegels ongeldig worden verklaard.

Λ

Contact

Heeft u vragen of opmerkingen?
Neem dan contact op met de abonnementenafdeling van:

KOGGESCHIP VAKBLADEN B.V.
Hettenheuvelweg 41-43 , 1101 BM Amsterdam-Zuidoost
Postbus 1198, 1000 BD Amsterdam
E-mail: abonnementen@stylevision-magazine.nl